Klik hier voor meer Informatie

Werkgever: Yacht
Adres: Apeldoorn , Gelderland, 7311 NG
Regio: Apeldoorn
Plaats: Ugchelen
Postcode: 7311NG
Land: NL
 
Bedrijfsomschrijving

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Functieomschrijving

Het Mobile Competence Center van de Belastingdienst (IV-GV-MCC) bestaat uit twee nauw samenwerkende onderdelen, te weten het app-team en het .Net-team. Het app-team ontwikkelt mobiele oplossingen voor burgers en bedrijven, voor de medewerkers van de Belastingdienst en voor andere Rijksdiensten. Het .Net-team bouwt, onderhoudt en beheert zo’n 30 .Net-applicaties voor 10 ketens van de Belastingdienst en is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de generieke .Net-ontwikkelstraat. Deze inhuuraanvraag betreft het .Net-team van het MCC. Het .Net-team van het MCC is op zoek naar een senior developer en affiniteit voor applicatieontwikkeling, kwaliteit en kennisdeling. Je inzetgebied is breed. Zo word je ingezet op nieuwbouw, functionele wijzigingen en onderhoudswerkzaamheden.

Binnen een nieuwbouw-project verdelen de teamleden de werkzaamheden zelfstandig zo optimaal mogelijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat bouwers en testers samen verantwoordelijk zijn voor het specificeren samen met de klant (zowel het opstellen van de functionele specificaties als de testspecificaties) en het realiseren van de functionaliteiten en de geautomatiseerde testen. De functionele wijzigingen aan bestaande applicaties en de onderhoudswerkzaamheden worden middels een Kanban-board opgepakt.

Achtergrond opdracht:

Wij zijn op zoek naar developer met gedegen kennis van onder andere MVC, Entity Framework, C#.Net, Visual Studio en SQL-server.

Voor nieuwbouw-projecten hanteren we Scrum en een test-driven aanpak. Deze aanpak betekent ook een T-shape profiel, aangezien de developer alle stappen van dit traject kan uitvoeren. Denk aan de analyse, de gesprekken met de product owner en het vastleggen van de gevraagde functionaliteiten in use cases en specificaties in Gherkin stijl, het schrijven van unit-tests, het uitwerken van integratietest met gebruik making van Specflow en natuurlijk het bouwen van de front-end en de back-end conform standaarden en richtlijnen. Daarnaast is continue afstemming met de lead-developers van het .Net-team van groot belang, zodat de gekozen technische oplosrichtingen passen in de lange termijn visie van het team. Voor functionele aanpassingen in bestaande applicaties zijn kennis van oudere .Net-technologie en doorzettingsvermogen nodig. In samenspraak met de product owner worden de wensen uitgewerkt en vervolgens gerealiseerd. De onderhoudswerkzaamheden bestaan enerzijds uit het oplossen van incidenten en problems en anderzijds uit het realiseren van technsiche migraties (denk hierbij aan nieuwe versies van Windows Server of SQL Server).

De ontwikkelstraat is vormgegeven in Azure Devops Server (on-premises) waarin de gehele voortbrenging door OTAP is geborgd. Aanpassingen in de build- en release-pipeline zijn onderdeel van de werkzaamheden. Tooling zoals Git voor sourcecontrol en Sonarqube voor code kwaliteitsmetingen zijn onderdeel van de ontwikkelstraat.

Functie-eisen

 • Diepgaande kennis van .NET (Core), C#.Net, MVC
 • Diepgaande kennis van en ervaring met Scrum/Agile werken
 • Kennis van en/of ervaring met een test driven aanpak
 • Nederlandstalig / Dutch speaking

Functie-wensen:

 • HBO opleiding
 • Naast de reguliere .Net-kennis en -ervaring, vragen we kennis van en/of ervaring met Gherkin en Specflow. In de praktijk is kennis en/of ervaring met vergelijkbare tooling natuurlijk een goede indicatie. Kennis van Azure DevOps is een pré. Ervaring als Scrummaster is mooi meegenomen

Arbeidsvoorwaarden

 • Maandsalaris van maximaal € 4.500 zonder auto of € 4.000 met auto van de zaak o.b.v. 36 uur p.w.
 • Direct vast contract voor onbepaalde tijd bij Yacht
 • 13e maand of deelname bonusregeling Yacht (tot 8% van salaris), 8,33% vakantiegeld & 25 vakantiedagen (als je belooft dat je er iets leuks mee doet)
 • Mogelijkheid voor het volgen van opleidingen, cursussen & trainingen
 • Pensioenopbouw vanaf de eerste werkdag & bij ziekte eerste jaar 100% doorbetaald

Trefwoorden:

,