กรุงเทพมหานคร

ช่างไฟฟ้าซ่อมเครื่องจักร : Service Engineer/Technician

ติดตั้งเครื่องจักร และการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า. ให้บริการซ่อมแซมระบบกล และ ไฟฟ้าของเครื่องจักร. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร….

Sales Engineer

1. Find new customers. หาลูกค้าใหม่ 2. Service existing base. ดูแลลูกค้าที่มีอยู่แล้ว 3. Consulting with customers to find better solutions to customer needs….