ประสานจัดซื้อเครื่องมืออะไหล่อุปกรณ์ใช้งานที่เส

maintenance officer

ซ่อมบำรุงภายในอาคารและสาขา น้ำ ปะปา ไฟฟ้า แอร์ ระบบเน็ต ความปลอดภัยในอาคาร ซ่อมเครื่องมือต่างๆ ดูแลแอร์ออฟฟิต ประสานจัดซื้อเครื่องมืออะไหล่อุปกรณ์ใช้งานที่เส…