Klik hier voor meer Informatie

Regio: Utrecht
Plaats: Utrecht
Postcode: 3512 JH
Contract type: Detachering
Opleiding: HBO
Type werkgever Transport&logistiek

Functie-eisen (gezichtspunten)

Kennis

Kennis is vereist op het niveau van een hbo-opleiding richting ICT/functioneel beheer, aangevuld met ruime werkervaring. Daarnaast is kennis nodig van de organisatie en bedrijfsprocessen die door applicaties worden ondersteund. Ook is kennis nodig van projectmatig werken en testmethodieken. Ontwikkelingen op het vakgebied dienen gevolgd te worden en te worden beoordeeld op toepasbaarheid voor het eigen werk.

Zelfstandigheid

De werkzaamheden worden verricht binnen de kaders van het vastgestelde ICT-beleid en richtlijnen. Initiatief en een proactieve houding zijn nodig bij het adviseren en doen van voorstellen en aanbevelingen ten aanzien van procedures en werkprocessen. Terugval is mogelijk op de leidinggevende. Inhoudelijk is terugval mogelijk op de leverancier.

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zoals tact, luistervaardigheid, inlevingsvermogen, een klantvriendelijke en hulpvaardige houding zijn van belang in de contacten met gebruikers en key-users. Overtuigingskracht en het overbruggen van tegenstellingen zijn nodig bij het adviseren, het coördineren, het leiden van projecten en het afstemmen met diverse in- en externe stakeholders.

 

Risico’s, verantwoordelijkheid en invloed

Materiële en immateriële schade kan ontstaan bij het functioneel beheren van complexe en/of bedrijfskritische applicaties, het adviseren over applicaties, procedures en werkprocessen, in contacten met gebruikers en leveranciers, het mede ontwikkelen van functionele verbeteringen en het ontwerpen van nieuwe toepassingsmogelijkheden. Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de correcte werking en optimalisatie van de applicaties. Invloed wordt uitgeoefend op het ICT-beleid op operationeel niveau.

 

Uitdrukkingsvaardigheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig bij het informeren, adviseren, instrueren, trainen en ondersteunen van gebruikers en key-users en het vertalen van vakspecifieke informatie naar de verschillende niveaus binnen de organisatie. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is ook van belang bij het leiden van projecten. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van (test)plannen, gebruikersinstructies en -handleidingen, documentatie, rapportages en adviezen.

 Bewegingsvaardigheid

Bewegingsvaardigheid is vereist voor het gebruik van een computer/laptop e.d., waarbij eisen worden gesteld aan snelheid en nauwkeurigheid.

 Oplettendheid

Oplettendheid is vereist bij het uitvoeren van testen, doorvoeren van wijzigingen, opstellen van functionele specificaties, signaleren van gebruikerswensen en -eisen en deze vertalen naar functionaliteiten en voor het signaleren van ontwikkelingen. Onvoldoende oplettendheid kan directe consequenties hebben voor de werking van de applicaties en de daarvan afhankelijke bedrijfsprocessen.

 Overige functie-eisen

      geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het uitvoeren van testen en implementeren van wijzigingen;

      gevoel voor systematiek en ordelijkheid zijn vereist bij het opstellen van functionele specificaties en doorvoeren van wijzigingen in applicaties;

      integriteit en betrouwbaarheid zijn nodig in verband met het kunnen inzien van digitaal opgeslagen vertrouwelijke gegevens;

      eisen worden gesteld aan representativiteit in verband met het onderhouden van diverse in- en externe contacten.

Inconveniënten

    fysieke belasting kan optreden bij door het langdurig werken achter een beeldscherm met de mogelijkheid om zo nu en dan van houding te wisselen.

    psychische belasting kan optreden bij het werken onder tijdsdruk van planningen.

40 pw

salaris max€ 4000 per maand

Rubriek:

Trefwoorden:

, ,